Työ

Yrittäjä, freelancer, toiminimi, osakeyhtiö…

Posted by Vappu

Kiinnostaisiko itsensä työllistäminen, muttet tiedä mistä aloittaa? On suunnitelmaa ja suunniteltavaa, yrittäjyyttä, freelanceriutta, toiminimeä ja osakeyhtiötä. Mikä liittyy mihin, miten kuuluisi valita? Toki tietoa on saatavilla, mutta se, onko se täyttä hepreaa on toinen asia. Tässä pyritään selvittämään pääkäsitteet kansakieltä käyttäen.

Yrittäjä on kuka tahansa itsensä työllistänyt henkilö. Siis ihminen, joka laskuttaa tekemästään työstä. Joko palkan maksaa ulkopuolinen henkilö, joka on ostanut palveluita yrittäjältä, tai yrittäjä maksaa itselleen palkkaa omasta yrityksestään. Yrittäjä on hyvin lähellä freelanceria, itse asiassa freelancer voi myös olla yrittäjä, ja toisin päin. Ero on lähinnä siinä, työskenteleekö henkilö yrityksessä muiden työntekijöiden tavoin, ja saa palkkansa siitä. Silloin kyseessä on freelancer, jonka ero muihin työntekijöihin on se, että hän itse laskuttaa tekemästään työstään, kun muiden palkkatyösuhteessa olevian maksut välitetään suoraan yrityksen toimesta työntekijöille. Freelancer kuuluu kuitenkin yrityksen vastuunalaisuuteen sekä valvontaan. Yrittäjä puolestaan kantaa itse vastuun tekemästään työstä. Hän valvoo itse työsuorituksen toteutumisen. Toisaalta täytyy huomioida, että freelancer voi kuitenkin toimia hyvin itsenäisesti ilman suurempaa valvontaa. Freelancer voi myös myydä palveluitaan yrityksille, kuten yrittäjä tekee. Poikkeavuudet ovat hyvin huomaamattomia. Paras tapa kuvastaa eroja on se, että freelancer on todennäköisemmin palkattu yrityksen alaisuuteen. Hän saattaa kertoa oman hintansa, mutta hänelle annetaan selkeä työtehtävä. Tämä saattaa olla työn luonteen, laadun tai aikataulun muodossa. Yrittäjä joutuu tarkemmin laatimaan oman työn luonteen ja laadun. Yrittäjällä on jo olemassa niin sanottu valmis paketti, jota kauppaa. Toki hinnat, aikataulut ja tarkat tehtävät voivat muuttua, mutta remonttiyritys ei ihan noin vaan voi mennä työskentelemään kauneudenhoitotöiden pariin. Freelancer voi olla minkä tahansa alan ammattilainen, ja voi ryhtyä vapaammin mihin vain töihin, kunhan hinnasta ja tehtävästä sovitaan. Freelancer laskuttaa tekemästään työstä jälkeenpäin, ja jos ehdoista on sovittu ja ne täyttyvät on freelancerille maksettava työstään. Tämä on sitä yrityksen vastuunalaisuutta, sillä yritys ottaa riskin siinä, ettei esimerkiksi aikataulu täytykään. Yrittäjän vastuu tarkoittaa, että jos vaadittu laatu ei täyty, yrittäjän oma yritys kärsii. Toisaalta voi ajatella niin, että yrittäjällä on olemassa oleva brändi, jota hän ylläpitää. Freelancerilla ei.

Toiminimi eroaa osakeyhtiöstä monella tapaa. Yrittäjäksi pyrkivän on valittava, millainen hänen yrityksensä on. On harhaluulo, että olisi ihan sama, kumpaan päätyy. Toiminimen ja osakeyhtiön lisäksi löytyviä yritysmuodon vaihtoehtoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Tässä kuitenkin käsittelemme vain kahta suosituinta vaihtoehtoa, eli toiminimi ja osakeyhtiö. Kummaksikin voi nykyään rekisteröityä verkon avulla, paperisodan vähentämiseksi. Ensimmäinen huomioitava seikka on se, että osakeyhtiön perustamiseen tarvitaan aina yksi hallituksen varajäsen. Jos siis perustat yritykstä vallan yksin, osakeyhtiö ei välttämättä ole sinulle. Toki pienemmissä yrityksissä hallituksen varajäseneksi ryhtyy perheenjäsen tai muu vastaava. Toiminimellä työskentelee aina vain yksi henkilö, vaikka työtä tehtäisikin useamman ihmisen voimin. Lisäksi osakeyhtiöön tarvitaan perustamissopimus sekä yhtiöjärjestys, toiminimeen ei moista tarvita. Osakeyhtiön alkupääomavaatimus on 2500 euroa, toiminimeltä ei vaadita ollenkaan alkupääomaa. Toiminimen alaisena toimiminen ja osakeyhtiön omistaminen tuo mukanaan erilaisia vastuita ja velvoitteita. Muun muassa osakeyhtiöllä on oltava erilaiset työeläkkeet ja vakuutukset, mitä toiminimellä harjoittaja ei tarvitse. Yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimen alaisena toimiva henkilö voi lisäksi pitää omia ja työstä tulleita varoja samalla tilillä, sekaisin. Osakeyhtiöllä tulee aina olla oma tili, ja on pidettävä tarkkaa kirjaa esimerkiksi maksetuista palkoista. Harkitse siis tarkkaan, kumpi vaihtoehto sopii sinulle parhaiten!