Työ

Työttömyys EU:ssa

Posted by Vappu

EU eli Euroopan unioni on Euroopan valtioiden muodostama yhteinen taloudellinen ja poliittinen liitto. EU:hun kuuluu 28 jäsenvaltiota Euroopasta, joita kaikkia yhdistää samat demokraattiset ja taloudelliset kriteerit. Nämä kriteerit on asetettu pitämään kaikki Euroopan unionin maat samanarvoisina. Euroopan unioni määrää muun muassa valtioiden valuutasta eli eurosta, johon on melkein kaikki unioniin kuuluvat maat hyväksyneet Ruotsia ja Tanskaa lukuun ottamatta, sisämarkkina-alueesta, yhteisestä maatalouspolitiikasta ja kauppapolitiikasta. Euroopan unionilla on myös oikeuksia säätää maiden yhteisiä lakeja tiettyyn pisteeseen saakka. Se on esimerkiksi määrännyt tupakkatuotteiden ja muiden päihdetuotteiden verotuksista. Euroopan unionin väkiluku yhteensä kaikki maat mukaan lukien on yli 500 miljoonaa ja pinta-ala on 4 324 782 neliökilometriä. Tämän perusteella, jos se olisi valtio, olisi Euroopan unioni seitsemänneksi suurin valtio pinta-alaltaan ja kolmanneksi suurin valtio väkiluvultaan. Eurooppa onkin yleisesti maan osa, jossa asutaan todella tiheästi. Jäsenvaltioina ovat taas Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kyproksen tasavalta, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari, Viro ja yhdistynyt kuningaskunta. Jäsenmaina onkin melkein kaikki Euroopan sisällä olevat maat, muutamia maita lukuun ottamatta. Euroopan unionia ei kuitenkaan ole sama asia, kuin liittovaltio, nimittäin kaikilla Euroopan unionin alaisilla mailla on kuitenkin itsenäinen itsemääräämisoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ei kuitenkaan pysty määräämään maiden sisällä tapahtuvia asioita, jos ne täyttävät kaikki Euroopan unionin kriteerit.

Euroopan unionin määrääjät taas ovat vaaleilla valitut ehdokkaat Euroopan parlamentissa. Jokaisesta maasta on lähetetty ministeri ja päämiehet Euroopan parlamenttiin. Näistä henkilöistä taas koostuu Eurooppa-neuvosto ja komissio, jotka edustavat omia valtioitaan. Komissio laatii uusia ehdotuksia, jotka lähetetään hyväksyttäväksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tämän jälkeen on vielä Euroopan tuomioistuin, jonka tehtävänä on vahtia, että kaikkia lainsäädäntöjä tulkitaan ja toteutetaan jokaisessa jäsenmaassa samalla tavalla. Euroopan keskuspankki ja tilintarkastustuomioistuin taas vahtivat maiden rahavirtaa ja sen käyttöä, sekä mahdollisia väärinkäytöksiä. Euroopan unionissa toimii yhteensä noin 40 000 työntekijää.

Euroopan unionin työttömyys on alimmillaan yli kymmeneen vuoteen

Euroopan unioni tarkoittaa myös yhteisiä arvoja, kuin myös yhteisiä kriisejä. Tällä hetkellä Euroopan unionissa on käyty kovaa keskustelua työttömyydestä ja sen viimevuotisista laskuista. Euroopan alueen työttömyys onkin tällä hetkellä alimmillaan yli kymmeneen vuoteen, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että Euroopassa on tällä hetkellä noin 12 miljoonaa ihmistä. Tämä luku on Euroopan historiassa erittäin pieni. Tämä tarkoittaa prosenteissa 7,5 prosenttia, joka on alin prosentti vuoden 2008 jälkeen. Luku on ollut kuitenkin jatkuvasti nousemaan päin, nimittäin vuosi aiemmin toukokuussa työttömyysprosentti oli jopa 8,3 prosenttia, joka tarkoitti jopa yli 13 miljoonan ihmisen työttömyyttä. Joukossa on kuitenkin myös Euroopan unionin jäsenmaita, joissa työttömyyskriisi ei vieläkään näytä loppuaan. Esimerkiksi Kreikassa työttömyysprosentti on edelleenkin yli 18 prosenttia koko väestöstä. Kreikassa onkin ollut viimeisten vuosien aikana suuret talouskriisit, jotka myös vaikuttavat osittain koko Euroopan unioniin. Kuitenkin, kuten prosentista huomaakin, niin jopa Kreikan työttömyysaste on ollut jatkuvasti laskusuunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että jopa Kreikassa ollaan pikkuhiljaa pääsemässä yli talouskriisistä, vaikka tehtävää vielä paljon onkin. Alhaisin prosentti on taas tällä hetkellä Tshekissä, jossa työttömyysprosentti on vain 2,2 prosenttia. Suomessa työttömyys prosentti taas on 6,8. Prosentti on keskiarvon alapuolella, mutta ei kuitenkaan Euroopan unionin suurimpia. Suomi on ainoita Euroopan unionin maita, joissa työttömyys aste ei ole mennyt parempaan suuntaan.