Työ

Työnteon eri muodot

Posted by Vappu

Vielä vuosisata sitten työ luonnehdittiin yhdeksästä viiteen toimisto- tai tehdastyöksi, joka jättää viikonloput vapaaksi. Kuitenkin työnteko on nykyään paljon muutakin kuin rutiininomaista arkityötä. Tässä käymme läpi muutamia keskeisiä työntekoa koskevia käsitteitä.

Työnteon eri muodot

Työntekijä, työnantaja: yrittäjä, freelancer: etätyö, vuorotyö.

Jos aloitamme ihan perusasioista, työntekijä on lähinnä jonkun tahon palkkaama työläinen. Tämä voi olla muun muassa yksityisen yrityksen, julkisen sektorin tai yksityishenkilön palkkaama. Työtä tarjoava taho on työnantaja. Työntekijän ja työnantajan välille muodostuu (palkka)työsuhde, kyseessä voi myös olla esimerkiksi vapaaehtoistyö tai yhdyskuntapalvelus, jotka silti muodostavat tietynlaisen työsuhteen.Sekä työntekijät kuin työnantajat voivat esiintyä eri muodoissa. Huomattavimmat erot johtuvat yleensä palkkaavan tahon yrityksen koosta ja työn luonteesta. Työntekijä saattaa joskus toimia freelancerina, jolloin hän voi työntekijän roolin lisäksi toimia yrittäjänä tai työkorvauksia saavana. Freelancer on vapaa työskentelemään useammalle taholle tai henkilölle samanaikaisesti. Keskeisintä freelancerina toimimisessa on se, että freelancer laskuttaa itse yritystä tai palkkaa maksavaa tahoa ajastaan tai työpanoksestaan. Työntekijän kanssa puolestaan useimmiten sovitaan maksettava palkka ja käytettävä aika etukäteen, joka muodostuu joko tuntikorvauksesta tai kuukausittaisesta korvauksesta ja saattaa määräytyä jonkin yleispätevän sopimuksen mukaisesti. Työnantaja on myös vastuussa työeläke- ja muista pakollisista maksuista. Freelancer hoitaa nämä itse. Freelancerin palkkaaminen on oiva vaihtoehto, kun työn kestosta tai vaadittavasta ajasta ei ole varmuutta. Ne ovat yleisimpiä esimerkiksi kieli- ja käännösalalla, jossa sovitaan korvaus esimerkiksi sanojen mukaan, jonka jälkeen freelancer on vapaa työskentelemään omaan tahtiinsa (määräajan puitteissa) ja sittemmin laskuttaa lopullisesta sanamäärästä.

Työntekijä, työnantaja: yrittäjä, freelancer: etätyö, vuorotyö.

Kuten sanottu, freelancer voi myös toimia yrittäjänä. Erona on useimmiten toiminimi tai osakeyhtiö, jonka alla työntekijä työskentelee. Nyrkkisääntönä on, että freelancer työskentelee palkkansa eteen ja myy itseään tekijänä, yrittäjä puolestaan työskentelee yrityksensä eteen ja myy yritystään, palveluitaan tai tuotettaan. Freelancerilla ja yrittäjällä on eri vastuut ja työtä valvotaan eri tavalla. Esimerkkinä yrittäjä on sidottu maksamaan eri tavalla eläkemaksuja kuin freelancer. Lisäksi yrittäjä voi toimia myös työnantajana. Jotta asiat eivät olisi liian yksinkertaisia, työnantajana toimiva yrittäjä voi samanaikaisesti toimia omassa yrityksessään työntekijänä, jolloin hän maksaa yrityksen varoista itselleen palkkaa. Yrittäjä työnantajana tarkoittaa sitä, että yrityksen palveluksessa on vähintään yksi palkattu työntekijä, jolle maksetaan palkkaa yrityksen varoista. Yrittäjä voi toimia toiminimellä, jolloin yrityksen ja yrittäjän varoja ei erotella samalla tavalla kuin osakeyhtiönä toimivaa yritystä ja yrittäjää. Jälkimmäisessä yrityksen varat ja toiminnat on pidettävä vallan erikseen yrittäjän tekemisistä, niistä on pidettävä tarkempaa kirjanpitoa ja yrittäjä maksaa itselleen palkkaa. Tämä usein vaatii myös alkupääomaa toisin kuin toiminimellä toimiminen, jolloin yrittäjän henkilökohtaiset varat ja yrittäjän tulot voivat sekoittua.Etenkin freelancerit tekevät usein etätyötä, eli työskentelevät muualta käsin kuin toimistotiloista. Etätyö jakautuu pääosin kahteen kategoriaan: ‘kotoa’ tehty työ ja ‘liikkuva’ työ. Kotoa työskentely meinaa sitä, että on vapaa tekemään töitä ihan mistä tahansa, missä on tarvittavat välineet. Liikkuva työ on etätyön muoto jossa lähinnä liikutaan eri paikkoihin tai paikkojen välillä täyttääkseen työnkuvauksen. Työntekijä ei tällöin työskentele pääkonttorista tai normaaleista työskentelytiloistaan, jolloin kyseessä on etätyö. Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi matkustaminen asiakkaiden luokse. Vuorotyö on taas työnteon muoto, jossa työtehtävät jaksottuu eri vuoroihin. Tämä voi olla kaksi- tai kolmivuorotyötä, jossa on aamu- ja iltavuoron lisäksi yövuoroja. Vuorotyötä tehdään lähinnä paikoissa, joissa palveluita tai koneita käytetään ympäri vuorokauden, esimerkiksi sairaaloissa.