Työ

Työllistyminen Suomessa

Posted by Vappu

Työttömyys on Suomessa huippulukemissa, niin aikuisten kuin nuorten. Moni kertoo tämän johtuvan työvoimatarpeen vähenemisestä. Työvoiman tarpeen vähenemisen syyt puolestaan aiheuttaa enemmän keskustelua ja kiistaa.

Työllistyminen Suomessa

Toisaalla sanotaan talouden rakennemuutoksen olevan syynä, toiset kertovat digitalisaation olevan työvoimatarpeen vähenemisen taustalla ja moni ajattelee asian johtuvan näiden, tai muiden, asioiden yhteisvaikutuksesta. Varmaa on se, että työllisten määrä on edelleen pienempi kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä.Työllisyys on ollut jo pitkään tasaisessa laskussa. Vaikka pieniä paranemisia saatetaan saada, kokonaisuudessaan olemme kulkeneet tasaisesti alamäkeä, aina 1990-luvun alkupuolen laman jälkeisestä työllisyyden piikistä lähtien. Laman jälkeen Suomessa oli lähes puoli miljoonaa työtöntä, joten tilanteeseen on sentään hieman parannusta saatu. Samalla monilla aloilla kerrotaan olevan työvoimapulaa. Miksi työttömiä ei sitten saada täyttämään näitä avoimia työpaikkoja? Asia on monihaarainen ja -mutkainen, mutta yksi varteenotettava ehdotus on ylikouluttautuminen. Suomessa on harvinaisen kouluttautuneita ihmisiä, ilmaista koulutusjärjestelmää voi luultavimmin kiittää tästä. Samalla ajatellaan työvoimapulan olevan alemman tason aloilla. Taloustieteen asiantuntijat ovat jo vuosia sanoneet, että työn kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja tässäkin sen huomaa. Muun muassa 2000-luvulla Suomen talous kasvoi huomattavasti, silti työttömyys pysyi edelleen korkealla.

Maahanmuuttajien työllistyminen

Maahanmuuttajien työllistyminen

Ikävä kyllä myös Suomessa elelee edelleen useita ihmisiä, jotka pitävät maahanmuuttoa talouden laskun ja työttömyyden perimmäisenä syynä, vaikka maahanmuuton hyötyjä on tasaisin väliajoin selitetty ihan kansankielelläkin. Etenkin juuri nyt vellovan kasvavan rasismin ja eri kansallisuuksien välisen epätasa-arvon nousun myötä, useampi ulkomaalainen työntekijä palaa kotimaahansa, tai muuten muuttaa edelleen muualle maailmassa. Harmillista on, että Suomen talouden kannalta olisi ehdottoman tärkeätä, että työllistyneet maahanmuuttajat jäisivät pysyvästi Suomeen – kuluttajiksi ja veronmaksajiksi. Maahanmuuttajien työllistymisessä on suuria kansallisuuksien välisiä eroja. Luonnollisesti tämä johtuu lähinnä maiden välisiin eroihin koskien muun muassa koulutusta ja työkokemusta sekä kielitaitoa. Esimerkiksi Euroopasta tulleet maahanmuuttajat, jotka ovat lähtöisin maista, joissa opetetaan muun muassa englanninkieltä kouluissa, työllistyvät huomattavasti paremmin kuin heikomman kielikoulutuksen saaneet maahanmuuttajat. Parhaiten Suomessa työllistyvät virolaiset, Suomen Pankin sekä Tilastokeskuksen tekemien tutkimusten mukaan. Ensimmäisen maassaolo vuoden aikana yli 60 prosenttia virolaisista löytävät töitä itselleen. Vain noin puolet länsi-Euroopasta tulleista maahanmuuttajista työllistyvät heti Suomeen tultuaan, mutta työllisyys nousee mitä pidempään he ovat maassa. Useamman vuoden Suomessa oleskelleista länsi-Eurooppalaisista jo liki 70 prosenttia ovat vakituisessa työsuhteessa. Sama pätee myös Euroopan ulkopuolelta tulleisiin maahanmuuttajiin, jolloin voimme olettaa työllisyyden parantumisen johtuvan suomen kielen opettelusta. Dramaattisin työllistyminen tapahtuu venäläisten maahanmuuttajien joukossa – ensiksi ei meinata työllistyä, mutta hetken oltuaan Suomessa työllisyydessä tapahtuu äkkinäinen piikki. Suomessa kahdeksan tai enemmän vuotta asuneet venäläiset työllistyvät yli puolet ajasta. Heikoiten työllistyy pakolaistaustaiset maahanmuuttajat. Syiksi on kaavailtu kielitaidon puuttuminen, pakolaisuuden traumoista johtuvat syyt, motivaation puuttuminen sekavan tilanteen tai kotiinpaluun toivon vuoksi ja alhainen koulutus tai työkokemus. Maahanmuuttajien ja pakolaisten työllistymistä pyritään parantamaan kotouttamisella. Suomen kansa vanhenee jatkuvasti ja syntyvyys on laskussa, joten työikäiset vähentyy Suomessa. Taloutemme tarvitsee kipeästi maahanmuuttoa talouden kaatumisen estämiseksi. Kuitenkin niin suomalaiset kuin maahanmuuttajat on saatava työllistettyä. On selvää, ettei kyse ole siitä, etteikö työpaikkoja olisi, jos talousasiantuntijoihin on uskomista. Ennakkoluuloista on päästettävä eroon, jos haluamme vähemmistöryhmiin kuuluvien työllistyvän. Mutta miten saamme suomalaiset työllistettyä? Siihen vastaaminen näyttäisi nykyisessä myrskyisässä tilanteessa jäävän jälleen kerran vallan maahanmuutajakeskustelun jalkoihin